Freelancer: falax2016b
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

MY SAMPLE

My videos could not be uploaded by freelancer.com because of the size so i decided to put the attached video.

Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

 • falax2016b
  falax2016b
  • cách đây 2 tháng

  As discussed, find in the link sir'

  • cách đây 2 tháng
 • falax2016b
  falax2016b
  • cách đây 2 tháng

  https://www.youtube.com/watch?v=mbva4Wyqzmc

  https://www.youtube.com/watch?v=oSIa-IKAhmY

  https://www.youtube.com/watch?v=Va1KjAGkxwA

  • cách đây 2 tháng
 • falax2016b
  falax2016b
  • cách đây 2 tháng

  Give me 10mins more

  • cách đây 2 tháng
 • Joshmar
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  How do I see the attachment?

  • cách đây 2 tháng