1. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Creative Writing cho cuộc thi name/domain for a new French show  that is focused on startups
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Creative Writing cho cuộc thi name/domain for a new French show  that is focused on startups
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Creative Writing cho cuộc thi name/domain for a new French show  that is focused on startups
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Creative Writing cho cuộc thi name/domain for a new French show  that is focused on startups
  Đã rút