Need a jwellery designer for a customized Name Pendant Design

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: ₹1500
 • Các bài thi đã nhận: 25

Tóm tắt cuộc thi

Project Title: Customized Couple Name Pendant Design

Description:
- I am looking for a skilled jewelry designer who can create a personalized name pendant design.
- The pendant should include two names or words ( First Name : Prabir , Second Name : Puja)
- The final design should be elegant, stylish, and suitable for everyday wear.
- Please provide a portfolio or examples of previous jewelry designs to showcase your skills and style.

I have attached a infinity design pendant for reference , You are free to submit your own creation or idea. Kindly share your pendant design with the names I have given above.

Các kĩ năng yêu cầu

Bảng thông báo công khai

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!