Need A Logo For My Company

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: $30
  • Các bài thi đã nhận: 3
  • Người chiến thắng: NabilEdwards

Tóm tắt cuộc thi

Hey,

I need a logo for my company i.e Gupta Infosys. My company related to Internet marketing and SEO and based in India.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

  • brandmaker2007
    brandmaker2007
    • cách đây 4 năm

    nice winning design... congratulation

    • cách đây 4 năm
    1. NabilEdwards
      NabilEdwards
      • cách đây 4 năm

      Thanks...

      • cách đây 4 năm
  • seo2websites
    seo2websites
    • cách đây 4 năm

    Hi we are waiting for results

    • cách đây 4 năm
  • rachel902
    rachel902
    • cách đây 4 năm

    feedback please..#68,,#109..

    • cách đây 4 năm
  • NitheshDesigns
    NitheshDesigns
    • cách đây 4 năm

    Please Check #141 give a feedback

    • cách đây 4 năm
  • NabilEdwards
    NabilEdwards
    • cách đây 4 năm

    Sir please check #132. Thanks in advance

    • cách đây 4 năm
  • nazzukhowaja
    nazzukhowaja
    • cách đây 4 năm

    Please check #129

    • cách đây 4 năm
  • nazzukhowaja
    nazzukhowaja
    • cách đây 4 năm

    Please check #124

    • cách đây 4 năm
  • mufaddalismail
    mufaddalismail
    • cách đây 4 năm

    please give feeback on #103... Thankyou..

    • cách đây 4 năm
  • rachel902
    rachel902
    • cách đây 4 năm

    totally update version logo,,please feedback sir...#109....

    • cách đây 4 năm
  • Rajmonty
    Rajmonty
    • cách đây 4 năm

    Hello Sir , pls check and rat #104 #105 and #106 Thank you :)

    • cách đây 4 năm
  • webdesc
    webdesc
    • cách đây 4 năm

    please check #98 feedback and suggestions are welcome

    • cách đây 4 năm
  • pong10
    pong10
    • cách đây 4 năm

    To contest holder please clarify things for us freelancers to give you best results, communication is the easiest way that we could work completely for this project. Guessing is not an easy task, fun but not easy thanks.

    • cách đây 4 năm
  • nazzukhowaja
    nazzukhowaja
    • cách đây 4 năm

    Please check #90

    • cách đây 4 năm
  • nazzukhowaja
    nazzukhowaja
    • cách đây 4 năm

    please check #89

    • cách đây 4 năm
  • niravashara
    niravashara
    • cách đây 4 năm

    Please check #86

    • cách đây 4 năm
  • KhalfiOussama
    KhalfiOussama
    • cách đây 4 năm

    Hello Sir , pls check and rat #82, thank you

    • cách đây 4 năm
  • rachel902
    rachel902
    • cách đây 4 năm

    sir,please look at #68,#69,,its updatable ...please feedback..

    • cách đây 4 năm
  • MegaGraphic
    MegaGraphic
    • cách đây 4 năm

    Hello,

    I am professional graphic and LOGO designer ! i have over 20 years working experience . and i am 45 years old. please check my LOGO and if you want any more revisions please free to message me.

    Thank you sir ! Have a nice day !

    • cách đây 4 năm
  • marwinisaac
    marwinisaac
    • cách đây 4 năm

    Any feedbacks or suggestions for #3 ?

    • cách đây 4 năm
  • A1Designz
    A1Designz
    • cách đây 4 năm

    Hello Sir, can i know your Favorite Colours?

    • cách đây 4 năm
  • trikshot11
    trikshot11
    • cách đây 4 năm

    feedback on my logo #5.

    • cách đây 4 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!