Need a professional logo for my website

 • Tình trạng: Pending
 • Giải thưởng: €250
 • Các bài thi đã nhận: 345
 • Người chiến thắng: shivanimathuria

Tóm tắt cuộc thi

Our store is called "Tenderdolls". We sell adult toys, love dolls and are in search of a professional logo design. We're open to ideas. In our opinion, the logo could have these themes: Anime, cute, playful, creative.

We're looking for a logo that is more complex than simplistic. Our current logo that we want to change as it is outdated and too simplistic.

Các kĩ năng yêu cầu

Bảng thông báo công khai

 • nayansarker01
  nayansarker01
  • cách đây 2 tuần

  please check #676 #677 #590 #589

  • cách đây 2 tuần
 • mermed
  mermed
  • cách đây 3 tuần

  #extended

  • cách đây 3 tuần
 • nayansarker01
  nayansarker01
  • cách đây 4 tuần

  please check #676 #677 #590 #589

  • cách đây 4 tuần
 • nayansarker01
  nayansarker01
  • cách đây 4 tuần

  please check #676 #677 #590 #589

  • cách đây 4 tuần
 • nayansarker01
  nayansarker01
  • cách đây 4 tuần

  please check #676 #677 #590 #589

  • cách đây 4 tuần
 • nayansarker01
  nayansarker01
  • cách đây 4 tuần

  please check #612 #611 #589

  • cách đây 4 tuần
 • nayansarker01
  nayansarker01
  • cách đây 4 tuần

  please check #612 #611 #589

  • cách đây 4 tuần
 • reddmac
  reddmac
  • cách đây 4 tuần

  #extended

  • cách đây 4 tuần
 • freelancerfimon0
  freelancerfimon0
  • cách đây 4 tuần

  Update website logo design
  Hi, I tried to create a logo according to your instructions. I hope you Like my Design concept
  Please check my entry #614, #615, #618, #619

  • cách đây 4 tuần
 • freelancerfimon0
  freelancerfimon0
  • cách đây 4 tuần

  Update website logo design
  Hi, I tried to create a logo according to your instructions. I hope you Like my Design concept
  Please check my entry #614, #615, #618, #619

  • cách đây 4 tuần
 • freelancerfimon0
  freelancerfimon0
  • cách đây 4 tuần

  Update website logo design
  Hi, I tried to create a logo according to your instructions. I hope you Like my Design concept
  Please check my entry #614, #615, #618, #619

  • cách đây 4 tuần
 • creati7epen
  creati7epen
  • cách đây 1 tháng

  #extended

  • cách đây 1 tháng
 • digitalmart9
  digitalmart9
  • cách đây 1 tháng

  #733

  • cách đây 1 tháng
 • Axenda ProQuality Service
  Axenda ProQuality Service
  • cách đây 1 tháng

  #729 #730

  • cách đây 1 tháng
 • Akhy99
  Akhy99
  • cách đây 1 tháng

  Check entry #503

  • cách đây 1 tháng
 • digitalmart9
  digitalmart9
  • cách đây 1 tháng

  #682

  • cách đây 1 tháng
 • digitalmart9
  digitalmart9
  • cách đây 1 tháng

  #681

  • cách đây 1 tháng
 • talenteddesigne7
  talenteddesigne7
  • cách đây 1 tháng

  #673

  • cách đây 1 tháng
 • talenteddesigne7
  talenteddesigne7
  • cách đây 1 tháng

  #672

  • cách đây 1 tháng
 • zahidkhulna2018
  zahidkhulna2018
  • cách đây 1 tháng

  please check your branding logo #670

  • cách đây 1 tháng
 • nayansarker01
  nayansarker01
  • cách đây 1 tháng

  please check #612 #611 #589

  • cách đây 1 tháng
 • nayansarker01
  nayansarker01
  • cách đây 1 tháng

  please check #612 #611 #589

  • cách đây 1 tháng
 • nayansarker01
  nayansarker01
  • cách đây 1 tháng

  please check #612 #611 #589

  • cách đây 1 tháng
 • digitalmart9
  digitalmart9
  • cách đây 1 tháng

  #605

  • cách đây 1 tháng
 • nishitbiswasbd
  nishitbiswasbd
  • cách đây 1 tháng

  please check my new entries #565,#566,#567,#568,#569,#571

  • cách đây 1 tháng
 • PabloTheRisso
  PabloTheRisso
  • cách đây 1 tháng

  Hi, I have uploaded my finished logo idea. #559

  • cách đây 1 tháng
 • nishitbiswasbd
  nishitbiswasbd
  • cách đây 1 tháng

  please check my new entries #523,#524,#535,#536,#538,#544,#545

  • cách đây 1 tháng
 • jooahmed
  jooahmed
  • cách đây 1 tháng

  #534 KINDLY CHECK IT SIR

  • cách đây 1 tháng
 • joutytripura12
  joutytripura12
  • cách đây 1 tháng

  please check my new entries #515 #116 #

  • cách đây 1 tháng
 • PabloTheRisso
  PabloTheRisso
  • cách đây 1 tháng

  Hi! my entry and proposal is #504 thanks!

  • cách đây 1 tháng
 • Akhy99
  Akhy99
  • cách đây 1 tháng

  And #503

  • cách đây 1 tháng
 • Akhy99
  Akhy99
  • cách đây 1 tháng

  Check #500

  • cách đây 1 tháng
 • joutytripura12
  joutytripura12
  • cách đây 1 tháng

  Please check #475

  • cách đây 1 tháng
 • JSTN18
  JSTN18
  • cách đây 1 tháng

  please check #494

  • cách đây 1 tháng
 • jasongcorre
  jasongcorre
  • cách đây 1 tháng

  #493

  • cách đây 1 tháng
 • mozibar1916
  mozibar1916
  • cách đây 1 tháng

  please check#471

  • cách đây 1 tháng
 • digitalmart9
  digitalmart9
  • cách đây 1 tháng

  #468 #469

  • cách đây 1 tháng
 • hossiandulal5656
  hossiandulal5656
  • cách đây 1 tháng

  please check #292

  • cách đây 1 tháng
 • tanjil0177
  tanjil0177
  • cách đây 1 tháng

  Sir what types of logo you need can you give me some sample link

  • cách đây 1 tháng
 • reddmac
  reddmac
  • cách đây 1 tháng

  #265. Thank you

  • cách đây 1 tháng
 • Mishu768
  Mishu768
  • cách đây 1 tháng

  check #263

  • cách đây 1 tháng
 • Mishu768
  Mishu768
  • cách đây 1 tháng

  CHECK PLEASE #260

  • cách đây 1 tháng
 • Mishu768
  Mishu768
  • cách đây 1 tháng

  CHECK #259

  • cách đây 1 tháng
 • amzadkhanit420
  amzadkhanit420
  • cách đây 1 tháng

  please check #248 #249 #250

  • cách đây 1 tháng
 • shrahman089
  shrahman089
  • cách đây 1 tháng

  Please check #241

  • cách đây 1 tháng
 • Pakdesigner123
  Pakdesigner123
  • cách đây 1 tháng

  #195 please check thank you!!!

  • cách đây 1 tháng
 • Mishu768
  Mishu768
  • cách đây 1 tháng

  check #62

  • cách đây 1 tháng
 • moonislam971
  moonislam971
  • cách đây 1 tháng

  Sir logo name?

  • cách đây 1 tháng
 • neeraj2368
  neeraj2368
  • cách đây 1 tháng

  check my entry please

  • cách đây 1 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!