Need Business Card Designed and 2 Social Media Banners

  • Trạng thái: Closed
  • Giải thưởng: $40
  • Các bài thi đã nhận: 37
  • Người thắng cuộc: artstorestudio

Tóm tắt cuộc thi

I just launched an updated website: https://earphoneguy.com.

I need a new business card designed for [url removed, login to view] design. Cool, modern design, front and back.

My information for the card:

Vern Leavell
Owner

Address:
2701 Del Paso Rd
Suite 130-46
Sacramento, CA 95835

Telephone 888-331-2195
Fax 916-222-1634

web- [url removed, login to view]
email - sales@[url removed, login to view]

Need a cover banner for Facebook and one for Twitter.

Once I find the entries I like, I will award. I will need AI, PSD, PNG and JPG files.

Các kĩ năng được đề xuất

Phản hồi của người thuê

“EXCELLANT job! Very creative, great communications, and fast. Will definitely hire again! Thank you!”

Hình ảnh hồ sơ earphoneguy, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

  • bluedogdesign
    bluedogdesign
    • cách đây 3 tháng

    Please check my entry #46 & scroll down to see all item

    • cách đây 3 tháng
  • rabia191722
    rabia191722
    • cách đây 3 tháng

    thanks for rate this item .

    • cách đây 3 tháng
  • Fysal3
    Fysal3
    • cách đây 3 tháng

    Please Sir check my entry #36 & #37

    • cách đây 3 tháng
  • hmdtaher
    hmdtaher
    • cách đây 3 tháng

    check my another entry #18

    • cách đây 3 tháng
  • Jasveer7777
    Jasveer7777
    • cách đây 3 tháng

    attached file is very old designed

    • cách đây 3 tháng
    1. linxme
      linxme
      • cách đây 3 tháng

      just do your job man. it's non of your business if their logo is an old design. peace! :-)

      • cách đây 3 tháng
  • Jasveer7777
    Jasveer7777
    • cách đây 3 tháng

    check #4

    • cách đây 3 tháng
  • earphoneguy
    Người tổ chức Cuộc thi
    • cách đây 3 tháng

    Please look at the site and see what we sell before designing.

    • cách đây 3 tháng
    1. hmdtaher
      hmdtaher
      • cách đây 3 tháng

      attach some product pictures for designing banner...

      • cách đây 3 tháng
  • Jasveer7777
    Jasveer7777
    • cách đây 3 tháng

    increase price

    • cách đây 3 tháng
    1. earphoneguy
      Người tổ chức Cuộc thi
      • cách đây 3 tháng

      It's a business card and 2 banners. No, price stays.

      • cách đây 3 tháng
  • hmdtaher
    hmdtaher
    • cách đây 3 tháng

    please sir attached your business logo

    • cách đây 3 tháng
    1. earphoneguy
      Người tổ chức Cuộc thi
      • cách đây 3 tháng

      Updated and added to contest.

      • cách đây 3 tháng

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

    Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!