NEED EXPERT FOR SMO AND SME, WHO HAD EXPERIENCE AND TO GENERATE FILTERED LEAD BY USING FACEBOOK FUNNEL STRATEGY AND USING LANDING PAGE

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: ₹6000
 • Các bài thi đã nhận: 5
 • Người chiến thắng: Pjangid06

Tóm tắt cuộc thi

I am in need of an expert in SMO (Social Media Optimization) and SME (Social Media Marketing) who has experience in generating filtered leads. My main goal for this project is to generate leads for my business. I am specifically targeting businesses as my target audience, and I want to target the national geographic area.

Skills and Experience Required:
- Expertise in SMO and SME
- Experience in generating filtered leads
- Proficiency in using Facebook funnel strategy
- Knowledge of landing page optimization
- Understanding of lead generation techniques for businesses
- Ability to target a specific geographic area (national level)

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!