NEED ICON TO BRC20 TOKEN CALLED "VESU" - 06/12/2023 14:10 EST

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $40
 • Các bài thi đã nhận: 15
 • Người chiến thắng: TechnoSufyan

Tóm tắt cuộc thi

I am looking for a talented designer to create an icon for my BRC20 token called "VESU". The ideal candidate should have experience in 3D design and be able to create a visually appealing and unique icon.

Color Scheme:
- Font white and background blue sea...
Elements and Symbols:
-simulate a plain coin or circle that can represent my token.

Overall, I am looking for a creative and skilled designer who can bring my token to life with a 3D icon.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“xpress gratitude to (someone), especially by saying “Thank you”. "Mac thanked her for the meal and left"”

Hình ảnh hồ sơ hgrossg, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!