Freelancer: Denisdean
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

n f t a r t

hello, it's 1000x1000 ready in Hi-res JPG, SVG, PNG transparent, source file Adobe illustrator, I hope you like it, thank you


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      8
                     cho                       Need NFT Artist to Help with more hat, body, and face options
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

 • maxquen
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Can I see a few more. And the head isn’t same as original

  • cách đây 2 tháng