Need to fix my CSS fast, have a sidebar that cant make it push the body until X width

 • Tình trạng: Pending
 • Giải thưởng: $25
 • Các bài thi đã nhận: 3

Tóm tắt cuộc thi

Have a CSS problem

I have a website in wordpress with the main content adn a sidebar, the site is responsive, but when screen is lower than X iw ant the sidebar to push the body until some width and after screen=x to be hidden. Need some fast help on it


Bid only if you can help me correct it via teamviewer and within the next minutes

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • thexharbinger
  thexharbinger
  • cách đây 3 năm

  First give a link to the problem.

  • cách đây 3 năm
 • Corbusllp
  Corbusllp
  • cách đây 3 năm

  Hi, We have bid on this. Please provide the problem, so that we can work on the same

  • cách đây 3 năm
 • saadrashad
  saadrashad
  • cách đây 3 năm

  hire me and ill do that . i need gurrenty that i will be paid

  • cách đây 3 năm
 • webskillers
  webskillers
  • cách đây 3 năm

  Please, make the contest #guaranteed

  • cách đây 3 năm
 • girraj12
  girraj12
  • cách đây 3 năm

  Please Hire me I am a web designer. i can do your task for less than 2 hours with fully responsive view.

  • cách đây 3 năm
 • girraj12
  girraj12
  • cách đây 3 năm

  hello sir

  • cách đây 3 năm
  1. girraj12
   girraj12
   • cách đây 3 năm

   Please hire Me

   • cách đây 3 năm
 • hiDayurie
  hiDayurie
  • cách đây 3 năm

  I will fix the sidebar that cant make it push the body until X width.

  1. Check the CSS structure and html that used.
  2. Try to modify and doing some test
  3. Finishing

  • cách đây 3 năm
  1. gabu69
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   can you bid? I cant see ur profile sir

   • cách đây 3 năm
 • hiDayurie
  hiDayurie
  • cách đây 3 năm

  Please share me the project details and the file. Thanks

  • cách đây 3 năm
  1. gabu69
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   Please bid so i can see ur profile

   • cách đây 3 năm
 • virtualinkwebdev
  virtualinkwebdev
  • cách đây 3 năm

  Hello, I can help you with your problem right now

  • cách đây 3 năm
  1. gabu69
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   Please bid sir so i can see your profile

   • cách đây 3 năm
 • gabu69
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  Please bid and ill tell you the problem

  • cách đây 3 năm
 • hiDayurie
  hiDayurie
  • cách đây 3 năm

  Hi Sir,

  • cách đây 3 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!