New Business Logo Design - "S&W"

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $250
 • Các bài thi đã nhận: 647

Tóm tắt cuộc thi

Logo Design for a new business, a residential home construction company.

Designs can use any of these three variations: "S&W', "S+W " or just "SW" or the full name "Smart & Wright"

Vector-based concepts presented only in one color - black/white, positive/negative space. No need to show a reversed logo on a black background.

Concepts can be modern, like a new cool architect or can be more traditional, like for a classic craftsman.

Creativity is key along with professional typographic treatments with clean vector lines.

Looking forward to your submissions!

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!