Bảng thông báo công khai

 • ada57e5ac84ebf03
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  I can do 10$ on projects

  • cách đây 3 tháng
 • ada57e5ac84ebf03
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  I cant pay 30 for one card, what do you propose?

  • cách đây 3 tháng
 • ada57e5ac84ebf03
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  I can only use this one card

  • cách đây 3 tháng
 • ada57e5ac84ebf03
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  wow

  • cách đây 3 tháng