Bảng thông báo công khai

  • aschlafly
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 6 tháng

    This is a very interesting sketch. I like it a lot and will think further about this approach. You're very skilled!

    • cách đây 6 tháng