Freelancer: berragzakariae
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

new comic strip

Hi hope you like drawing , if you need any changes i'm here :)


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      23
                     cho                       new comic strip
Bài tham dự #23

Bảng thông báo công khai

 • aschlafly
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 8 tháng

  Your artwork is excellent!

  • cách đây 8 tháng
  1. berragzakariae
   berragzakariae
   • cách đây 8 tháng

   hi very happy to know you like it thanks

   • cách đây 8 tháng