New division

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: $100
  • Các bài thi đã nhận: 154
  • Người chiến thắng: shakiladobe

Tóm tắt cuộc thi

Project Title: Logo for a new division

Description:
- Our company is looking to add an Elite division to our services. Please use parts of our current logo.
_Use the name: Pour Masters Elite (you may move the word "Elite" if needed to make it more creative)
- The purpose of this new division is to utilize our talented staff.
- The project requires someone who can work quickly and efficiently, as the completion of the project is needed ASAP.
- The candidate will work closely with the existing logo and contact to enhance their skills and knowledge.
- Samples of the current logo are attached and the new divisional logo should have a similar likeness.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!