1. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  Graphic Design Bài thi #31 cho 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Graphic Design cho cuộc thi 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  0 Thích