bakkihan Avatar

Các bài tham dự của bakkihan

Cho cuộc thi online fashion magazine logo

 1. Á quân
  số bài thi 200
  Bài tham dự #200 về Graphic Design cho cuộc thi online fashion magazine logo
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 636
  Bài tham dự #636 về Graphic Design cho cuộc thi online fashion magazine logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 635
  Bài tham dự #635 về Graphic Design cho cuộc thi online fashion magazine logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 538
  Bài tham dự #538 về Graphic Design cho cuộc thi online fashion magazine logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 199
  Bài tham dự #199 về Graphic Design cho cuộc thi online fashion magazine logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 198
  Bài tham dự #198 về Graphic Design cho cuộc thi online fashion magazine logo
  Bị từ chối
  0 Thích