Open Source Solutions Company logo

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $25
 • Các bài thi đã nhận: 51
 • Người chiến thắng: Amlan2016

Tóm tắt cuộc thi

We are rebranding our company to be named as Open Source Solutions. We provide Open source and Linux solutions and services.

We already sketched the logo as you see in the attachment. It is a variation of the original Open Source Logo solution, while adding the letters OSS in the logo itself (if you notice, the O in the middle, and the 2 S letters), which is the abbreviation of our company name. What we want now is:

1) clean the logo to make it look better and sharper
2) enhance it (make coloring and structure to match the original Open Source logo)
3) simplify it. Avoid thin lines to make it clear in printing and small size logos ...etc.
4) Make it beautiful, and simple :-)

in other words, re-do the logo by making it matching the original Open Source logo as much as possible, while showing the OSS letters inside the logo. Fix colors and make it simple and beautiful.

What we are thinking of is: start from the original Open Source logo, add the OSS letters as in the sketch, and make it look beautiful and simple.

We also do not mind to see other variations around this logo too :-)

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Very quick response. Great and simple designs.”

Hình ảnh hồ sơ jodeci2000, Saudi Arabia.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!