OpenGL Project -1

 • Tình trạng: Pending
 • Giải thưởng: $30
 • Các bài thi đã nhận: 0

Tóm tắt cuộc thi

Two-part small project. I just added the description, you may find the details attached.

Part 1: Key-frame interpolation is a typical technique for object animation. In this assignment, you will create an animation path through the key point interpolation algorithm to achieve an object motion effect.

Part 2: Surface rendering is achieved by applying natural lighting effects to the objects’ surfaces. In this assignment, you will implement and display a Bezier surface patch. A ray-casting based ray-tracing algorithm is implemented to render primitive objects (e.g., spheres).

Các kĩ năng yêu cầu

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!