1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi Outdoor Clothing T Shirt Design based on Angkor Wat, Cambodia
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi Outdoor Clothing T Shirt Design based on Angkor Wat, Cambodia
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Graphic Design cho cuộc thi Outdoor Clothing T Shirt Design based on Angkor Wat, Cambodia
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Graphic Design cho cuộc thi Outdoor Clothing T Shirt Design based on Angkor Wat, Cambodia
  0 Thích