jewelshah07 Avatar

Các bài tham dự của jewelshah07

Cho cuộc thi Packaging design for cosmetic brand

 1. Á quân
  số bài thi 111
  Bài tham dự #111 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design for cosmetic brand
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design for cosmetic brand
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design for cosmetic brand
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design for cosmetic brand
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design for cosmetic brand
  Bị từ chối
  0 Thích