Freelancer: mtagori1
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

4 Page Vintage 3D Menu Design

Hello sir, Hope you like it. If any changes just knock me.

Bài tham dự cuộc thi #59 cho                         4 Page Vintage 3D Menu Design Needed
Bài tham dự #59

Bảng thông báo công khai

 • saintjeanpoisson
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  no need for a cover page -

  • cách đây 2 tháng
 • saintjeanpoisson
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  this should be a hamburger ( Burger )

  • cách đây 2 tháng
 • saintjeanpoisson
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  I don’t need a menu page !! I need the 4 pages like I submitted- no cover needed

  • cách đây 2 tháng
  1. mtagori1
   mtagori1
   • cách đây 2 tháng

   Thank you so much sir, for your valuable feedback. I will upload update design as soon as possible.

   • cách đây 2 tháng
  2. mtagori1
   mtagori1
   • cách đây 2 tháng

   Dear Sir, Please check the entry #60 to get update design. Thank you.

   • cách đây 2 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...