Freelancer: aga5734b12e3e6bb
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

paypal invoice api

Hi, client work in progress. I added new updates please see a screenshot of the HTML screen and let me know. Thanks


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      14
                     cho                       paypal php curl api
Bài tham dự #14

Bảng thông báo công khai

 • aga5734b12e3e6bb
  aga5734b12e3e6bb
  • cách đây 3 tháng

  API work is done on the backend. now working on integrate items array into api

  • cách đây 3 tháng