Permenant part time Blotter artist required

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: £10
 • Các bài thi đã nhận: 2

Tóm tắt cuộc thi

Here is another blotter art Job -

I have an idea for a new version of an old classic blotter
design, ill post it here, its called the dancing bear and has
5 small different bear images covering the 5 colours green,
blue, red, orange and yellow, green, blue, red and so on, 15
images x 15 images to make up the 7.5" square sheet. Id like
you to choose 5 small spongebob images to fill the coloured
squares. Id like a large spongebob in place of the large bear,
please make the large spongebob multi coloured similar style
to the bear/perhaps a phycadelic spongebob! You can use the
same background images with 1 large spongebob, 4 big spongebobs,
and another 9 spongebobs like the road runner of 9 images,
a final design should e 7,5" x 7.5" 300 pixels per inch minimum, highest resoluion for printing highest dpi. The person who submit the best blotter artwork to me in a ready to print fashion with eralseveral variations on design (i.e one spongebob, 4 spongebobs and 9 spongbobs coering the 7.5£ suare sheet will get a prize and also a permanent job with our Blotter art company.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!