Freelancer: KentoYM
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

3D model

hi, its my new entry, with all the edits, and more detailed legs.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      58
                     cho                       Please make a photo realistic drawing or rendering of this exact chair
Bài tham dự #58

Bảng thông báo công khai

 • DistinctiveDudes
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 tháng

  Perfection. This will be our first place winner within the next 12 hours.

  • cách đây 6 tháng