Freelancer: brunocp96
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

The Doc Stephenson Show Bcmix Verse

This is my proposal for the intro of your podcast, I hope you like it and I am open to any comments :https://drive.google.com/file/d/1q1ChhzEnZCMMvaUYQlpbFuWJGpPuv5Tq/view?usp=drive_link

Bài tham dự cuộc thi #5 cho                         Podcast introduction
Bài tham dự #5

Bảng thông báo công khai

 • brunocp96
  brunocp96
  • cách đây 4 tháng

  https://drive.google.com/file/d/1q1ChhzEnZCMMvaUYQlpbFuWJGpPuv5Tq/view?usp=drive_link

  • cách đây 4 tháng