akderia21 Avatar

Các bài tham dự của akderia21

Cho cuộc thi Product name for a global retail management platform

 1. Á quân
  số bài thi 387
  Bài tham dự #387 về Branding cho cuộc thi Product name for a global retail management platform
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 386
  Bài tham dự #386 về Branding cho cuộc thi Product name for a global retail management platform
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 385
  Bài tham dự #385 về Branding cho cuộc thi Product name for a global retail management platform
  Bị từ chối
  0 Thích