Projetar um Logo for VKStore

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $20
 • Các bài thi đã nhận: 40

Tóm tắt cuộc thi

Esse logo consiste no logo principal, e em um simbolo como uma marca. Esse logo sera para uma pequena loja online de artigos diversos com um foco maior em artigos para animais, pets. Usar cores como Azul e vermelho e branco.

Nome da marca : VTR Store e nao VK Store

Qualquer duvida me perguntar para que eu possa ajudar.

This logo is the main logo, and a symbol as a brand. This logo will be online for a small sundries shop with a greater focus on items for animals, pets. Use colors like blue and red and white.

Name id make: VTR Store e nao VK Store

Any questions ask me so I can help.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!