PSD Mock-Ups For Funnel Needed (5 Pages Total)

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $79
 • Các bài thi đã nhận: 10
 • Người chiến thắng: legalpalava

Tóm tắt cuộc thi

Hello!

I am needing PSD mockups of webpages for a high-converting funnel.

I need one of each page made:
1. Lead Magnet opt-in
2. Case study opt-in
3. VSL page
4. Calendar page
5. Thank you page

The colors that I want used are black and white with #DAAC01 for trim (button colors, clip art color, etc.)

Please make desktop and mobile versions of these mockups.

Here is a list of pages to model their design for your work. Use the colors that I requested.
https://docs.google.com/document/d/1HZUWbngKVrEwvwhYzjRkU4LgAZAx-uH3XG_AUHvxcnA/edit?usp=sharing

Here is a folder of my business logo and the screenshots of the results that I want to be used on certain pages as needed
https://drive.google.com/drive/folders/1ZsePcJZBAgP1sC98e_fTCZtzdKnHUJLB?usp=sharing

Thank you!

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Very good work and I am happy with the end result.”

Hình ảnh hồ sơ SteveRayBruce, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!