R programmer for improving a crosstable function

 • Trạng thái: Closed
 • Giải thưởng: $40
 • Các bài thi đã nhận: 3
 • Người thắng cuộc: heatherturner

Tóm tắt cuộc thi

Hi, I've some programming demands to update an old R function I use to analyse data, it produces a crosstable object which I believe can be improved. First, I want to include in arguments (...) the data frame, so it would work as crosstable(DF, VAR1, VAR2, VAR3, ... ). My need today is to be able to use this function along with dplyr functions like; DF %>% crosstable(VAR1, VAR2), is it possible? Second, I want it to be faster, if possible. R language has advanced great deal in the late years, so maybe something can be done to make the crosstable a bit more rapid.

Các kĩ năng được đề xuất

Phản hồi của người thuê

“Nice person to work with.”

Hình ảnh hồ sơ dmsilv, Brazil.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

 • dhirajkhanna
  dhirajkhanna
  • cách đây 2 năm

  Can you please tell me what exactly you wish to achieve with your function by the help of an example?

  • cách đây 2 năm
  1. dmsilv
   Người tổ chức Cuộc thi
   • cách đây 2 năm

   Today the function works as crosstable( DF$VAR1, DF$VAR2, DF$VAR3, ... ) . I need this to match the data.frame, like : crosstable( data=DF, VAR1, VAR2, VAR3, ... ). Second, it would be really nice to use the function along with dplyr style; DF %>% crosstable(VAR1, VAR2). Is it any better?

   • cách đây 2 năm

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!