Freelancer: samsudinusam5
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Rap Duo logo font / mascot/character

Rap Duo logo font / mascot/character


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      3
                     cho                       Rap Duo logo font / mascot/character
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

 • Xboyxofficial
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Since I have a big x on my neck similar to this

  • cách đây 2 tháng
 • Xboyxofficial
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  I like how you got the X looking.

  • cách đây 2 tháng