Bảng thông báo công khai

 • ArtStick
  ArtStick
  • cách đây 3 năm

  i dont understand the second comment

  • cách đây 3 năm
 • davidlord
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  Im not sold on the dash lines in the circle

  • cách đây 3 năm
 • davidlord
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  can the .com be just a little bigger

  • cách đây 3 năm