Freelancer: sumantamaya
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Design

Please check my another entry hope you like that.

Bài tham dự cuộc thi #65 cho re-Design a Logo
Bài tham dự #65

Bảng thông báo công khai

 • davidlord
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  the font in Loord tile is a little strange

  • cách đây 3 năm
 • davidlord
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  interesting ... I don't love the L in Lord Tile

  • cách đây 3 năm