Freelancer: SANA024
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

DATA ENTRY

I AM SEARCHING FOR DATA ENTRY JOB AND I WILL GIVE MY 100%. I DON'T HAVE ANY WORK EXPERIENCE BUT PLZ GIVE ME A CHANCE TO PROVE U. INSHAALAH I WON'T DISAPPOINT U . THANK YOU

Bài tham dự cuộc thi #3 cho                         10,000 Real Entries into my Sweepstakes
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.