nad300882 Avatar

Các bài tham dự của nad300882

Cho cuộc thi Recreate 2 Images in 3D

 1. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Recreate 2 Images in 3D
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Recreate 2 Images in 3D
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Recreate 2 Images in 3D
  Đã rút