Recreate Logo in High Res

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $50
 • Các bài thi đã nhận: 318
 • Người chiến thắng: dennisfj

Tóm tắt cuộc thi

I would like to recreate a logo in higher resolution to use in printing a banner for a birthday party. I would like a few variations:
1. Rookies - Sports Bar
2. Rookies - Bookie
3. Rookies - Library

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Excellent! ”

Hình ảnh hồ sơ alicebecker, Australia.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • Rayhankabir24
  Rayhankabir24
  • cách đây 3 tuần

  please check my entry #565

  • cách đây 3 tuần
 • MdSabburHossain
  MdSabburHossain
  • cách đây 3 tuần

  please check my entry #520

  • cách đây 3 tuần
 • zifatjahanbd
  zifatjahanbd
  • cách đây 3 tuần

  please check my entry #501

  • cách đây 3 tuần
 • Mukterhossain99
  Mukterhossain99
  • cách đây 3 tuần

  Please check #545 #548

  • cách đây 3 tuần
 • mohammadfardous4
  mohammadfardous4
  • cách đây 3 tuần

  Please Check: #537

  • cách đây 3 tuần
 • Faruq124
  Faruq124
  • cách đây 3 tuần

  Sir, I have done more advanced work as per your demand, please check my entry #498 #505 #508 #509

  • cách đây 3 tuần
 • tuhin765
  tuhin765
  • cách đây 3 tuần

  #263 check plz

  • cách đây 3 tuần
 • Faruq124
  Faruq124
  • cách đây 3 tuần

  Sir, I have done more advanced work as per your demand, please check my entry #498 #505 #508 #509

  • cách đây 3 tuần
 • pongkos32
  pongkos32
  • cách đây 3 tuần

  please check my entry #504

  • cách đây 3 tuần
 • zifatjahanbd
  zifatjahanbd
  • cách đây 3 tuần

  please check my entry #501

  • cách đây 3 tuần
 • nayeem01555
  nayeem01555
  • cách đây 3 tuần

  please check my entry #493

  • cách đây 3 tuần
 • ianwarul0008
  ianwarul0008
  • cách đây 3 tuần

  Dear Alice B, please check my entry's #365 & #402

  • cách đây 3 tuần
 • sahabappi777
  sahabappi777
  • cách đây 3 tuần

  #480

  • cách đây 3 tuần
 • EugeneLTS
  EugeneLTS
  • cách đây 3 tuần

  #464 is the closest to the original logo recreated. Thank you.

  • cách đây 3 tuần
 • rockmubbi
  rockmubbi
  • cách đây 3 tuần

  please check #447 byRock M.

  • cách đây 3 tuần
 • ianwarul0008
  ianwarul0008
  • cách đây 3 tuần

  Dear Alice B, please check my entry's #365 & #402

  • cách đây 3 tuần
 • nsbokulhossen
  nsbokulhossen
  • cách đây 3 tuần

  please check #407 #413

  • cách đây 3 tuần
 • ianwarul0008
  ianwarul0008
  • cách đây 3 tuần

  Dear Alice B, please check my entry's #365 & #402

  • cách đây 3 tuần
 • yamin191
  yamin191
  • cách đây 3 tuần

  #381

  • cách đây 3 tuần
 • sksohelkhan
  sksohelkhan
  • cách đây 3 tuần

  Please check my entry sir, It made by your all condition. I hope you like this. #401

  • cách đây 3 tuần
 • Milanko97
  Milanko97
  • cách đây 3 tuần

  Please check #378 :)

  • cách đây 3 tuần
 • Bhavesh57
  Bhavesh57
  • cách đây 3 tuần

  #357 , #357 , #357 , #357 , #357

  • cách đây 3 tuần
 • MehtabDesigner1
  MehtabDesigner1
  • cách đây 3 tuần

  Please check #262 , #257 . I hope you like it. The file is 100% editable. I will provide you Editable AI, PSD, High-res PNG, JPG & PDF.

  • cách đây 3 tuần
 • Gdrasel
  Gdrasel
  • cách đây 3 tuần

  please check #394

  • cách đây 3 tuần
 • mdmukterhossain2
  mdmukterhossain2
  • cách đây 3 tuần

  Please check my entry #392

  • cách đây 3 tuần
 • sksohelkhan
  sksohelkhan
  • cách đây 3 tuần

  Please check my entry sir, It made by your all condition. I hope you like this. #390 # 386

  • cách đây 3 tuần
 • ianwarul0008
  ianwarul0008
  • cách đây 3 tuần

  please check my entry #365

  • cách đây 3 tuần
 • Rakibul568
  Rakibul568
  • cách đây 3 tuần

  #148 pls check

  • cách đây 3 tuần
 • expartdesigner01
  expartdesigner01
  • cách đây 3 tuần

  please check my entry #367

  • cách đây 3 tuần
 • ianwarul0008
  ianwarul0008
  • cách đây 3 tuần

  please check my entry #365

  • cách đây 3 tuần
 • Jahidhassan98
  Jahidhassan98
  • cách đây 3 tuần

  Please check #358 #359 #362

  • cách đây 3 tuần
 • sheikhsujon94
  sheikhsujon94
  • cách đây 3 tuần

  Please Cheeck # 352 #353 #355

  • cách đây 3 tuần
 • sheikhsujon94
  sheikhsujon94
  • cách đây 3 tuần

  Please Check #347

  • cách đây 3 tuần
 • ShailajaVyas
  ShailajaVyas
  • cách đây 3 tuần

  Please check my entry #345

  • cách đây 3 tuần
 • marryml
  marryml
  • cách đây 3 tuần

  Please check my entry #334 .

  • cách đây 3 tuần
 • fahadmiah244
  fahadmiah244
  • cách đây 3 tuần

  please check #314 #302 thank you

  • cách đây 3 tuần
 • ianwarul0008
  ianwarul0008
  • cách đây 3 tuần

  please check #305

  • cách đây 3 tuần
 • atikurrahmanjoy
  atikurrahmanjoy
  • cách đây 3 tuần

  please check #299

  • cách đây 3 tuần
 • fahadmiah244
  fahadmiah244
  • cách đây 3 tuần

  please check higher resolution and full vector #295 #294 thank you.

  • cách đây 3 tuần
 • freelancereshak1
  freelancereshak1
  • cách đây 3 tuần

  #289 plz check

  • cách đây 3 tuần
 • arndesignstore
  arndesignstore
  • cách đây 3 tuần

  #288

  • cách đây 3 tuần
 • MehtabDesigner1
  MehtabDesigner1
  • cách đây 3 tuần

  Hi, Greetings, Please check #257 , #262 , #253 & #248 .I hope you like it. The file is 100% editable. I will provide you Editable AI, PSD, High-res PNG, JPG & PDF.

  • cách đây 3 tuần
 • alhodairyp
  alhodairyp
  • cách đây 3 tuần

  #285

  • cách đây 3 tuần
 • dennisfj
  dennisfj
  • cách đây 3 tuần

  Check #273 I can provide you all formats of the logo.

  • cách đây 3 tuần
 • dennisfj
  dennisfj
  • cách đây 3 tuần

  Check #273 I can provide you all formats of the logo.

  • cách đây 3 tuần
 • foridmd2222
  foridmd2222
  • cách đây 3 tuần

  please check #267

  • cách đây 3 tuần
 • MehtabDesigner1
  MehtabDesigner1
  • cách đây 3 tuần

  Hi, Greetings, Please check #257 , #262 , #253 & #248 .I hope you like it. The file is 100% editable. I will provide you Editable AI, PSD, High-res PNG, JPG & PDF.

  • cách đây 3 tuần
 • tuhin765
  tuhin765
  • cách đây 3 tuần

  #263 check plz

  • cách đây 3 tuần
 • MehtabDesigner1
  MehtabDesigner1
  • cách đây 3 tuần

  Hi, Greetings, Please check #257 , #253 & #248 .I hope you like it. The file is 100% editable. I will provide you Editable AI, PSD, High-res PNG, JPG & PDF.

  • cách đây 3 tuần
 • MehtabDesigner1
  MehtabDesigner1
  • cách đây 3 tuần

  Hi, Greetings, Please check #241, #242 & #243 .I hope you like it. The file is 100% editable. I will provide you Editable AI, PSD, High-res PNG, JPG & PDF.

  • cách đây 3 tuần

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!