Red5 streaming server adaptive bitrate

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $90
 • Các bài thi đã nhận: 6

Tóm tắt cuộc thi

Descrição do Projeto:
installation and configuring Red5 streaming server adaptive bitrate streaming Live with FFMPEG to HLS or M3U8 in android and roku box
installation and configuring Red5 streaming server with adaptive bitirate trancoder FFMPG configurate VOD module with module adptativo to HLS in android
creating uphill FME addresses, and addresses of view with the extension M3U8
linux network admin
trancoderconfigurate module with adaptive adptativo module for HLS in android
linux network administrator
dba (database admin)
liguagem notions of streaming servers for java, php, mysql, Python, Ruby,
administration of web services (apache, mysql, exim, imap, pop)

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!