redesign header

 • Tình trạng: Pending
 • Giải thưởng: €381
 • Các bài thi đã nhận: 675

Tóm tắt cuộc thi

Redesign our header on www.horecagemak.nl
Be creative and make a clean and simple header.
See attached pic for more info.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • Webdeveloperr786
  Webdeveloperr786
  • cách đây 1 tuần

  Check Please #857 #855

  • cách đây 1 tuần
 • rislambigc88
  rislambigc88
  • cách đây 1 tuần

  #extended please

  • cách đây 1 tuần
 • Tokibul
  Tokibul
  • cách đây 1 tuần

  If you have any suggestion, please let me know. I am happy to help. Also provide some update work for your web header. Thanks.

  • cách đây 1 tuần
 • Adhir71
  Adhir71
  • cách đây 1 tuần

  #859

  • cách đây 1 tuần
 • Arity Infoway
  Arity Infoway
  • cách đây 2 tuần

  https://prnt.sc/rMpSEkApoxBA
  Again review all my designs.

  • cách đây 2 tuần
 • Tokibul
  Tokibul
  • cách đây 3 tuần

  Hello Dear contest holder, I analyze your website (www.horecagemak.nl) very closely and research about the header design. I try to bring modern, clean cut design for your web header #720 . It does professionally. I will provide all the resource file for the header. And I available here, If you have any query?
  Regards,
  Tokibul.

  • cách đây 3 tuần
 • shetu3001
  shetu3001
  • cách đây 3 tuần

  Please check out #910 , #920 , #922
  Hope you will like any of these design.

  • cách đây 3 tuần
 • saqi2625
  saqi2625
  • cách đây 3 tuần

  Check Please #895

  • cách đây 3 tuần
 • saqi2625
  saqi2625
  • cách đây 3 tuần

  Please #893

  • cách đây 3 tuần
 • Mominkhattar
  Mominkhattar
  • cách đây 3 tuần

  please check #879

  • cách đây 3 tuần
 • graphicit99
  graphicit99
  • cách đây 3 tuần

  Hi, I tried to create a "Header Design" according to your instructions. I hope you Like my Design concept please check entry #878

  • cách đây 3 tuần
 • graphicit99
  graphicit99
  • cách đây 3 tuần

  Hi, I tried to create a "Header Design" according to your instructions. I hope you Like my Design concept please check entry #878

  • cách đây 3 tuần
 • Adhir71
  Adhir71
  • cách đây 3 tuần

  Please check #859

  • cách đây 3 tuần
 • piyushyaduvansh1
  piyushyaduvansh1
  • cách đây 4 tuần

  Dear Content Holder,
  i hope you like entry #799

  • cách đây 4 tuần
 • ahmed1310
  ahmed1310
  • cách đây 4 tuần

  please check entry #797

  • cách đây 4 tuần
 • Adhir71
  Adhir71
  • cách đây 4 tuần

  Have a look please #795

  • cách đây 4 tuần
 • kazoldesigner
  kazoldesigner
  • cách đây 1 tháng

  please check entry #777

  • cách đây 1 tháng
 • mkonsowa56
  mkonsowa56
  • cách đây 1 tháng

  #772

  • cách đây 1 tháng
 • Ubaidabasi
  Ubaidabasi
  • cách đây 1 tháng

  #755

  • cách đây 1 tháng
 • Laxman1219
  Laxman1219
  • cách đây 1 tháng

  Hello... sir/madam,

  Please find this link for more Entertainment :

  https://rumble.com/c/c-1546625

  Please like, share and subscribe to this channel for more interesting videos

  Refer to watch : http://surl.li/bssqa

  Refer to watch : http://surl.li/bsnis

  Refer to watch : http://surl.li/bsspk

  Refer to watch : http://surl.li/bsspn

  Refer to watch : http://surl.li/bsspq

  Refer to watch : http://surl.li/bsspr

  Refer to watch : http://surl.li/bssps

  Refer to watch : http://surl.li/bsspu

  Refer to watch : http://surl.li/bsspv

  Refer to watch : http://surl.li/bsspx

  Refer to watch : http://surl.li/bssqc

  Refer to watch : http://surl.li/bssqe

  Refer to watch : http://surl.li/bssqf

  Refer to watch : http://surl.li/bssqi

  Refer to watch : https://byrl.me/zFdvM0M

  Refer to watch : https://byrl.me/Rgk17Tl

  • cách đây 1 tháng
 • Ubaidabasi
  Ubaidabasi
  • cách đây 1 tháng

  Entry #755

  • cách đây 1 tháng
 • Ubaidabasi
  Ubaidabasi
  • cách đây 1 tháng

  Entry #754

  • cách đây 1 tháng
 • imranhossainsidd
  imranhossainsidd
  • cách đây 1 tháng

  Please check #749 , #750

  • cách đây 1 tháng
 • Ubaidabasi
  Ubaidabasi
  • cách đây 1 tháng

  #745 , #746 #748 please leave your feedback

  • cách đây 1 tháng
 • ChaYanDee
  ChaYanDee
  • cách đây 1 tháng

  https://mocksurl.com/mockup/10807/86-header.jpg

  • cách đây 1 tháng
 • fastdesigner21
  fastdesigner21
  • cách đây 1 tháng

  I am waiting for your feedback #735

  • cách đây 1 tháng
 • mmesmail
  mmesmail
  • cách đây 1 tháng

  please chat with me

  • cách đây 1 tháng
 • Tokibul
  Tokibul
  • cách đây 1 tháng

  Kindly check #720 . I have something to show you about www.horecagemak.nl

  • cách đây 1 tháng
 • sk1354607
  sk1354607
  • cách đây 1 tháng

  working......

  • cách đây 1 tháng
 • Borhan2k10
  Borhan2k10
  • cách đây 1 tháng

  Plz check #703

  • cách đây 1 tháng
 • srana2745
  srana2745
  • cách đây 1 tháng

  Hello Dear,
  sir Please check #672 #673 #674 thanks

  • cách đây 1 tháng
 • creationidea
  creationidea
  • cách đây 1 tháng

  plz check #696 , Thank You :)

  • cách đây 1 tháng
 • dulhanindi
  dulhanindi
  • cách đây 1 tháng

  please check #692

  • cách đây 1 tháng
 • AhmedSaudi23
  AhmedSaudi23
  • cách đây 1 tháng

  Hello Sir, I wish you are good . I designed a special header for your website. please check #686 #687

  • cách đây 1 tháng
  1. AhmedSaudi23
   AhmedSaudi23
   • cách đây 1 tháng

   and #688

   • cách đây 1 tháng
 • surbhichauhan99
  surbhichauhan99
  • cách đây 1 tháng

  Please check #685

  • cách đây 1 tháng
 • abhichauhan2628
  abhichauhan2628
  • cách đây 1 tháng

  plz check #669 #670

  • cách đây 1 tháng
 • abhichauhan2628
  abhichauhan2628
  • cách đây 1 tháng

  PLZ CHECK #667

  • cách đây 1 tháng
 • abhichauhan2628
  abhichauhan2628
  • cách đây 1 tháng

  PLZ CHECK #658

  • cách đây 1 tháng
 • abhichauhan2628
  abhichauhan2628
  • cách đây 1 tháng

  PLEASE CHECK #657

  • cách đây 1 tháng
 • fahadmiah244
  fahadmiah244
  • cách đây 1 tháng

  Please check #654 #653 thanks

  • cách đây 1 tháng
 • accioncreativa22
  accioncreativa22
  • cách đây 1 tháng

  IN PSD???

  • cách đây 1 tháng
 • Prgohil89
  Prgohil89
  • cách đây 1 tháng

  Entry #652 and #651

  • cách đây 1 tháng
 • mdraselsarker17
  mdraselsarker17
  • cách đây 1 tháng

  Please check my header design #642

  • cách đây 1 tháng
 • mdraselsarker17
  mdraselsarker17
  • cách đây 1 tháng

  Please check my header design #641

  • cách đây 1 tháng
 • faridahmed97x
  faridahmed97x
  • cách đây 2 tháng

  Please check #321

  • cách đây 2 tháng
 • WebCraft111
  WebCraft111
  • cách đây 2 tháng

  Sir,
  Please check and provide feedback for my design #603 , #604 , #605 . Thank you

  • cách đây 2 tháng
 • emasab1
  emasab1
  • cách đây 2 tháng

  can you take a look at #589 byEman S.

  • cách đây 2 tháng
 • emasab1
  emasab1
  • cách đây 2 tháng

  #589 by Eman S.

  • cách đây 2 tháng
 • mmesmail
  mmesmail
  • cách đây 2 tháng

  What you are searching for in your new web header ?

  • cách đây 2 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!