Leonardo95B Avatar

Các bài tham dự của Leonardo95B

Cho cuộc thi retail tea packaging design

 1. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi retail tea packaging design
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi retail tea packaging design
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi retail tea packaging design
  Bị từ chối
  0 Thích