yhmredul1 Avatar

Các bài tham dự của yhmredul1

Cho cuộc thi 30sec -1 min animated video

 1. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về 3D Animation cho cuộc thi 30sec -1 min animated video
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về 3D Animation cho cuộc thi 30sec -1 min animated video
  Bị từ chối
  0 Thích