Simple, Sophisticated Logo - Construction Industry

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $75
 • Các bài thi đã nhận: 95
 • Người chiến thắng: emonh0877

Tóm tắt cuộc thi

Simple, Sophisticated Logo for Construction Company

Project Details:
- I am looking for a logo design for my construction company.
- The company name is COASTAL GENERAL CONTRACTORS
- I would like the logo to have elements or symbols related to the construction industry.
- The logo should be simple and sophisticated, reflecting the professionalism and reliability of the company.
- The design should be clean and easily recognizable.
- Ideal skills and experience for this project include:
- Graphic design
- Logo design
- Experience working in the construction industry or designing logos for construction companies.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!