Freelancer: amohssen
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

check please

Original : https://xd.adobe.com/view/348eb526-d38c-4b71-abc8-301de8a56412-61dd/?fullscreen&hints=off


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      26
                     cho                       Simple website design contest with Adobe XD
Bài tham dự #26

Bảng thông báo công khai

 • giovanniwem
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 8 tháng

  Check suggestions on design

  • cách đây 8 tháng
  1. amohssen
   amohssen
   • cách đây 8 tháng

   https://xd.adobe.com/view/348eb526-d38c-4b71-abc8-301de8a56412-61dd/?fullscreen&hints=off

   • cách đây 8 tháng
  2. amohssen
   amohssen
   • cách đây 8 tháng

   please check

   • cách đây 8 tháng
 • giovanniwem
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 8 tháng

  Can you use here the other picture provided and make it bigger, please?

  • cách đây 8 tháng
 • giovanniwem
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 8 tháng

  this is just a part of the logo, missing the house structure

  • cách đây 8 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...