Freelancer: mjbheda
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

T-Shirts

Hello Sir as your expectation i best my try to create this design i hope you like it. and plz give me feedback.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    23
                   cho                     simple, yet a huge statement
Bài tham dự #23

Bảng thông báo công khai

 • MDub01
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  i like the creativity, wouldn't mind seeing more

  • cách đây 7 năm