Freelancer: mjbheda
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

T-shirts

Hello Plz see my new design and dont forget to give me feedback thank you sir.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    52
                   cho                     simple, yet a huge statement
Bài tham dự #52

Bảng thông báo công khai

 • mjbheda
  mjbheda
  • cách đây 7 năm

  Yes sir but how send design?

  • cách đây 7 năm
 • mjbheda
  mjbheda
  • cách đây 7 năm

  Yes.

  • cách đây 7 năm
 • MDub01
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  Can we make the Q look like a Q? the orange i like cane we just do a orange outline of the letters and all black the rest?

  • cách đây 7 năm