Bảng thông báo công khai

 • novvi
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 10 năm

  OK I have accepted you, could you e-mail me? mmjosh1010 [at] gmail - else I can't send over the new images.

  Thanks!

  • cách đây 10 năm