jarviswalsh Avatar

Các bài tham dự của jarviswalsh

Cho cuộc thi Small Arduino and NRF24L01 project

 1. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Electronics cho cuộc thi Small Arduino and NRF24L01 project
  Electronics Bài thi #13 cho Small Arduino and NRF24L01 project
  Electronics Bài thi #13 cho Small Arduino and NRF24L01 project
  0 Thích