Social Media Quotes

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $25
 • Các bài thi đã nhận: 7
 • Người chiến thắng: zzzabc

Tóm tắt cuộc thi

Please design five social media quotes using Canva.com. I'd like them to have a similar look and feel to them, but all be slightly different.
- Size: 1080 x 1080 pixels
- Fonts: Please use only free fonts inside Canva.com. A few fonts I like are: Agrandir, Barlow, Red Hat Display, Porcelain, Shadows Into Light, and Amsterdam One. I like those, but am open to other fonts if you have some you really like.
- Colors: Use the following colors - one for each design.
#FFDCBA
#EFCFC5
#C4E1CF
#CEE0FF
#FFEBA5
- If you use any background graphics or elements please make sure they are free. Don't use any premium graphics or images.
- Please use this quote for all five designs: Anything is possible when you have the right people there to support you. -Misty Copeland
- To provide you with some guidance, I've attached examples of quote images I like.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Shiva did fantastic work and delivered quickly. ”

Hình ảnh hồ sơ angiegensler20, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!