Supplement Label Design

 • Tình trạng: Pending
 • Giải thưởng: £20
 • Các bài thi đã nhận: 10

Tóm tắt cuộc thi

I would like a label design measuring 2" x 6" 2 inches high by 6" inches wide
I would like the following information on the label –
Adrenal Formula
No Fillers
No Binders
100% Natural Herbal Ingredients
Dietary Supplement
70 Vegan Capsules
Distributed by Brett Rawlings Founder of bprherbs.co.uk 3 Trafford Road Fair Oak SO50 7LB
Warning: Store in a cool dry place & do not use if safety seal is damaged or missing
We Donate 10% of Our Profits to Charity
Supplement Facts – Proprietary Blend 500mg
Serving Size: 3 Capsules
Servings Per Container: 23 & 1 Capsule
Ingredients – Basil, Borage, Sarsaparilla, Liquorice Root & Bladderwrack
Directions – Take Three (3) capsules daily. Take consistently for optimum benefit

Các kĩ năng yêu cầu

Bảng thông báo công khai

 • deyanBL
  deyanBL
  • cách đây 9 năm

  Give us some feedback..thank you.

  • cách đây 9 năm

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!