Freelancer: Tituaslam
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Life is a mind game t-shirt design

If anything needs changing, feel free to tell me I'll change it.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    42
                   cho                     t shirt logo + mock up
Bài tham dự #42

Bảng thông báo công khai

 • Tituaslam
  Tituaslam
  • cách đây 1 tháng

  When will you announce the winner?

  • cách đây 1 tháng