Freelancer: Tituaslam
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Life is a mind game t-shirt with Vintage effect

If anything needs changing, feel free to tell me I'll change it.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    50
                   cho                     t shirt logo + mock up
Bài tham dự #50

Bảng thông báo công khai

 • Tituaslam
  Tituaslam
  • cách đây 4 tháng

  Thanks for the ratings.let me know if you need any changes

  • cách đây 4 tháng